ForsideSamfund og politikUnderminerer Patientombuddet unges mulighed for erstatning for fejlbehandling?
Patientombuddet1

Patientombuddet manipulerer med ung mand til skade for hans erstatningssag rejst da han var 15 år og umyndig. Da han er fyldt 18 år, ringer de ham op og lokker ham til at stoppe sagen, hvorved han mister mulighed for erstatning.

Kan det være rigtigt at systemet spiller de unge ud imod forældrene i en situation, hvor de unge kan have været fejlbehandlet med psykofarmaka og kan have misbrugsproblemer eller psykiatriske problemer, som gør dem ekstra sårbare?

Er det rimeligt at systemet udnytter denne sårbarhed imod de unge og undergraver forældrenes mulighed for at varetage deres interesser?

Klagen nedenfor er udformet af en mor til en ung mand, som netop har haft en sådan oplevelse. Den blev sendt til Folketingets Ombudsmand 10. december 2014, som nu ser på den. Håbet er at den unge mands mulighed for eventuel erstatning kan reddes.

Patientombuddet1

Kære hr. Ombudsmand.

Som mor skriver jeg til dem, for at få en overbevisende forklaring på den praksis, som Patientombuddet udføre under klagesager.

Sagen er følgende:
Min søn blev for fem år siden placeret i et frivilligt tilbud om ophold på en døgn institution under Næstved kommune.
Han ankom med svære misbrugsproblemer og blev efterfølgende medicineret med 3 forskellige Ritalin præparater og psykofarmaka, uden diagnose og samtykke fra mig som forældremyndigheds indehaver.

Alle gængse retningslinjer i den medicinske behandling som man finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, syntes være overtrådt.

Det gælder især den måde man behandlede min søn på, eksperimenterende medicinske behandlinger.
Lægen og psykiater Henrik Ringdom har stået for behandlingen, som varede i ca 15 måneder.
Tillæg til behandlingen, så var min søns læge IKKE en del af behandlingen som ellers skal kvalitets sikre om behandlingen er god eller ej.

Der har i hele dette forløb, foregået så mange anmassende og fejlagtige skøn, tiltag og vurderinger, som har fastholdt min søn i misbrug på institutionen. Denne påstand medførte, at jeg på min søns vegne anlagde klagesag i Patientombuddet, december 2013.

Spørgsmål: hvordan hænger praksis sammen, når jeg på vegne af min søns behandlinger – indlevere hele sagen til Patientombuddet og efterfølgende oplever at Patientombuddet kontakter min søn fem måneder, efter skæringsdatoer for sagen og lige efter hans 18 års fødselsdag i Juli i år – for at høre om han vil fortsætte klagesagen.? Denne praksis fra Patientombuddet anser jeg for særdeles anmasende.!
Det skal tilføjes at min søn lider af PTSD og kan derfor ikke tage vare på sig selv eller bedømme hvad myndigheder pålægger ham af forklaringer.

Hvorfor kan jeg ikke få lov til at få svar på, om Henrik Ringdom kan stilles til ansvar for sine eksperimenter med min søn.? Det er utroligt hvad jeg har mødt af modstand eftersom, Henrik Ringdom er en kendt person. Det skal meget kraftigt understreges, at det efter lovgivninger er pålagt, at behandlinger med Ritalin til unge under 15 år, kun må udføres af en børne unge psykiater, samt diagnose.

Henrik Ringdom er som bekendt, maskinarbejder – læge og med en overbygning i psykiatrien.

Hjælp mig kære ombudsmand – behandlingen af min søn har bevirket at jeg ikke har haft kontakt til ham i mere end fem år.!
Jeg bad om hjælp af Gribskov kommune, men det burde jeg i realiteten aldrig have gjort.
Der er foretaget en intern undersøgelse af sagsbehandlingen, som Bente Adolfsen har udført, hvilket er en historisk undersøgelse. (2013)

Sagen er stoppet i Patientombuddet og jeg har ikke flere muligheder for at få belyst denne alvorlige sag, som sætter unge menneskers sundhed og trivsel skakmat ude på institutionerne.
Og hvordan kan det være, at Patientombuddet, udføre sådan en praksis, at man som mor kan se, at alle retningslinjerne vedr. medicinering er overtrådt, og har sat denne store klage igang, men nu kan jeg ikke følge den til dørs pga Patientombuddet handlingsmåde. Pga. denne indfaldsvinkel kan min søn ikke modtage erstatning for sine prøvelser… Ingen kan sige om der kommer bivirkninger om nogle år pga. denne medicinering. Der var store bivirkninger da han var på medicin.
Så kære ombudsmand, hjælp en desperat mor som bare vil ønske, at retfærdigheden kommer til at ske fyldes i denne sag og at Henrik Ringdom bliver stillet til ansvar for sin praksis.. ? Jeg har haft kontakt til en del mennesker, som ligeledes har være under Henriks Rindom’s kyndig behandling og hvad jeg ind til videre har fundet ud af, er den mand farlig. Han lever højt på, at han er Danmarks “misbrugsekspert” og bliver brugt i alle medierne… Så kære ombudsmand, hvordan kommer jeg videre i dette her system, bliver jeg virkelig nødt til at skrive en bog for at blive hørt?
Håber at høre fra dem.

Ombudsmanden bedes venligst oplyse mig om Henrik Ringdoms ansættelseforhold i praksis, under Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Pia Wibe

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand

 

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!