ForsideFamiliepolitikBarselOverenskomst diskriminerer kvinder
Henrik Dam Kristensen
Mænd har fra 1.4.2015 ret til 7 ugers lønnet forældreorlov, mens kvinder kun har ret til 6 uger i de nye overenskomster for offentligt ansatte forhandlet igennem af KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) med bl.a.  Kommunernes Landsforening RTLN og Finansministeriet.
Det er diskrimination af kvinder, men beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen tillader dette brud på Ligebehandlingsloven ved at give en dispensation fra paragraf 13 i Ligebehandlingsloven ligesom finansminister Bjarne Corydon også bærer et medansvar. Som øverste leder for regeringen burde Helle Thorning-Schmidt have grebet ind, da ligestilling og ligebehandling er og bør være en grundlæggende værdi i vort samfund!
I overenskomsten for statens 185.000 ansatte aftalt mellem Finansministeriet og de faglige organisationer den 6. februar 2015 står der blandt andet:
8. Forældreorlov med løn – 1 uge ekstra til faderen § 6, stk. 1, i aftale af 10. november 2014 om barsel, adoption og omsorgsdage erstattes af følgende: “Moderen har ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barselslovens § 9. Faderen/medmoderen har ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov efter barselslovens § 9. En mandlig adoptant har tilsvarende ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov. Ændringen har virkning for fædre eller medmødre til børn, der fødes/modtages den 2. april 2015 eller senere. Ændringen forudsætter, at beskæftigelsesministeren i henhold til Ligebehandlingslovens § 13 imødekommer parternes fælles anmodning om fravigelse af princippet om ligebehandling.

Søgte man at skjule sandheden for offentligheden?

Da fagbevægelsens organisationer for de offentligt ansatte bekendtgjorde resultatet af forhandlingerne vedrørende ny overenskomst for de næste tre år, var der en lille ting, de ikke fik fortalt. Det drejer sig om at den ekstra uges forældreorlov, de fik forhandlet igennem til fædrene, ikke var et skridt i retning af mere ligestilling, men tværtimod diskrimination imod kvinder, som fremover fortsat kun har ret til 6 ugers forældreorlov med løn, mens mænd med samme overenskomst nu har ret til 7 uger!

Når man læser overenskomstresultatet for det kommunale område, står der intet om at kvindernes orlov kun er på 6 uger. Kun i de statsansattes overenskomst kan man tydeligt læse, at der fremover vil være ulige rettigheder for kvinder og mænd. Der virker på mig som om man har villet skjule den uretfærdighed, der ligger i den nye overenskomst for offentligheden og for kvinderne. Tænk at man behandler kvinder således her i 100-året for kvindernes valgret! Jeg er feminist og jeg vil slet ikke lægge skjul på, at jeg er forarget!

Sociale konsekvenser af den nye overenskomst

I alt er der i følge loven 32 ugers forældreorlov med dagpengedækning, som forældrene frit kan dele. Når der øremærkes af denne orlov i overenskomsterne betyder det, at der bliver færre uger med dagpengeret for hver uge med lønnet orlov en af forældrene tager.
Før den nye overenskomst kunne kvinden få op til 26 ugers forældreorlov med enten løn eller dagpenge, når manden tog den øremærkede orlov.
Efter den nye overenskomst kan kvinden få op til 25 ugers forældreorlov, når manden tager de 7 uger med løn, han nu har ret til.
Ikke alene er kvinderne blevet diskriminerede ved ikke at få en ekstra uges orlov med fuld løn ligesom mændene. De har også mistet retten til en uges forældreorlov på dagpenge, når faderen benytter de 7 uger forældreorlov med løn, overenskomsten nu giver ham ret til. Hvis manden er kommunalt ansat, mens kvinden fx er under uddannelse, arbejdsløs eller på anden måde underlagt krav om aktivering eller lignende, kan det have store konsekvenser for den sociale tryghed at miste uger med ret til dagpenge.
Generelt giver lønnet orlov bedre beskyttelse som lønmodtager end ulønnet orlov, hvilket en dom i højesteret for nyligt viste. Bedre løndækning ved forældreorlov beskytter bedst imod udstødelse fra arbejdsmarkedet, hvilket er en beskyttelse mange kvinder kunne have gavn af, da barselsperioden generelt gør kvinden mere udsat i forhold til at miste fodfæste på arbejdsmarkedet og i forhold til bevarelsen af sociale og økonomiske rettigheder.
European Womens Lobby arbejder for at kvinder skal have mindst 20 ugers barselsorlov med løn. Her i Danmark er kvinders barselsorlov kun på 14 uger. Danmark har i EU modarbejdet, at der blev vedtaget et nyt og bedre barselsdirektiv. Landene har ikke kunnet blive enige. Derfor er det fortsat direktivet fra begyndelsen af 90-erne, som gælder. Det går langsomt med forbedringer. Somme tider går det endda den forkerte vej.

Henrik Dam Kristensen

Henrik Dam Kristensen

Bjarne Corydon

Bjarne Corydon

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!