ForsideFamiliepolitikKvinders sygefravær falder, når mænd tager mere ansvar
iron-201474_1280

I Sverige udkommer der senere på året en rapport fra Försäkringskassan ”Föräldraskap och sjukfrånvaro”, som – ikke særlig overraskende – viser, at småbørnmødrenes sygefravær falder, når mænd tager mere ansvar i hjemmet. Til gengæld stiger mændenes sygefraværsdage med op til 25 procent, når manden har hovedansvaret i hjemmet.

Samlet set er det dog kun ni procent af mændene i undersøgelsen, som har hovedansvaret i hjemmet og kun seks procent af parrene i undersøgelsen, som er ligestillede i arbejdslivet og hjemme.

To tredjedele af mændene er hovedforsørgere. Disse mænd har et lavere sygefravær end de mænd, som tjener lige så meget som partneren.

Næsten halvdelen af parrene, som indgår i det svenske studie, har det Forsikringskassen karakteriserer som en traditionel arbejdsdeling.

Selv om ligestilling på hjemmefronten reducerer kvindernes sygefravær, har par, som følger et traditionelt mønster, samlet set lavere fravær end ligestillede par, viser den svenske sygefraværsstatistik.

De, som vælger en traditionel arbejdsdeling, har ca. ti procents lavere risiko for sygefravær end gennemsnittet. De, som er ligestillede i hjemmet og i arbejdslivet, har derimod ti procents højere risiko for fravær end gennemsnittet. Det gælder både mænd og kvinder.

Generelt viser studier i Norge og Sverige, at kvinder tager ansvar for helheden i hjemmet, mens mænd påtager sig enkeltopgaver. Øget ligestilling kan dog opbløde dette mønster. Studierne viser også, at de sociale årsager til sygefravær er forskellige for de to køn. Mænd tilskriver ofte sygefravær forhold på arbejdet, mens kvinder tilskriver det forhold i privatlivet. Da kvinders sygefravær generelt er højere, vil bedre forhold i privatlivet og øget fokus på dette kunne nedbringe kvindernes sygefravær ifølge Solheim, som har forsket i disse ting.

Fakta om undersøgelsen, som udgives i den færdige udgave sommeren 2015:

  • Studien «Föräldraskap og sjukfrånvaro» tar for seg hvordan ulik grad av likestilling i hjemmet og i arbeidslivet påvirker menns og kvinners sykefravær.
  • Studien bygger på statistikk over sykefravær av mer enn 14 dagers varighet blant svenske par som fikk sitt første felles barn i perioden 2002-2009.
  • Indikatoren på likestilling på hjemmebane er i hvor stor grad foreldrene har delt på ansvaret for å være hjemme med sykt barn.

Kilde: Norsk tidsskrift ”Velferd”, Menn bliver syke av likestilling, maj 20

Resumé og konklusion:

Kvinder har det største sygefravær. Det kan nedbringes ved at kvinder får bedre forhold i privatlivet derhjemme – primært ved at manden tjener en god løn, sekundært ved at manden løfter et større ansvar i hjemmet og formodentlig frem for alt ved at parforhold og relationer til familien er gode. Karrierekvinder med succes udtaler ofte, at det gælder om at vælge den rette mand!

Hvad mænd angår, så får de flere sygedage, jo flere dage de har været hjemme på forældreorlov og lignende. Men deres partnere får færre sygedage, hvilket styrker dem på arbejdsmarkedet, hvilket gør dem mindre sårbare overfor at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet og miste fodfæste.

Familiernes behov er forskellige. Men forskning på området kan gøre os klogere, så det bliver lettere at træffe beslutninger både politisk og i den enkelte familie.

iron-201474_1280

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!