ForsidePublicerede teksterKønskamp ødelægger skilsmissebørns liv
Nanna Gersov

Dette debatindlæg blev bragt i Jyllands-Posten onsdag den 28. januar 2015

Kønskamp ødelægger skilsmissebørns liv

Nanna Gersov, cand.scient.soc.

Nu blæser Socialdemokraterne til kønskamp i anledning af, at de ikke mener, at den ene af forældrene skal kunne blive bopælsforælder, når forældre går fra hinanden. Når ikke alle kan få, må ingen få, er åbenbart logikken. Det er fuldstændig urimeligt, at man giver den ene part lov til at træffe alle beslutningerne for barnet, mener Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Men at være bopælsforælder indebærer ikke, som det antydes, at man kan træffe alle beslutninger. Det indebærer, at den anden forælder ikke vilkårligt kan flytte barnet fast over til sig, hvilket giver en vis retssikkerhed og tryghed for barnet.

Forringer børns retssikkerhed

Hvorledes vil Socialdemokraterne mon begrunde, at forældrene ikke skulle have lov til at træffe en bindende aftale med hinanden om, hvor barnet skal bo, når de går hver til sit?

Statens opgave er at respektere den ene som bopælsforælder og den anden som samværsforælder. En sådan aftale er ikke mere bindende, end at den kan laves om senere, hvis det skulle vise sig at være det bedste for barnet. Som jeg ser det, er man i gang med at forringe forældres og børns retssikkerhed.

Vi har brug for, at lovgivningen kommer up to date med samfundet derude, så mor og far kan tage lige del i barnets liv. Vi skal have afskaffet ideen om, at der er A- og B-forældre, lyder det videre fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Skaber polarisering

Men hvor har hun fra, at dette at være den, som ser børnene mindst, er ensbetydende med at være ”B-forælder”, altså en slags andenrangsforælder? Prøver Pernille Rosenkrantz-Theil mon ved at indføre dette nye begreb at skabe yderligere polarisering imellem fraskilte forældre?

Foruden øget ligestilling foreslår Socialdemokraterne at indføre såkaldte forældreskoler, hvor fraskilte, der er endt i en konflikt om børnene, tvinges i konsultationer hos Statsforvaltningen. Og så skal afgørelser om samvær og forældremyndighed samles hos én instans – i dag er det forankret hos henholdsvis Statsforvaltningen og domstolene.

Med andre ord: Folk må gerne blive skilt, men de må ikke have lov til at bestemme, hvem der skal tage sig af børnene.

Alt skal være til evig forhandling, og man skal tvinges i konsultationer i Statsforvaltningen, hvis man ikke kan blive enige, selv om man kan være truet på livet af den tidligere partner.

Slut med domstolsprøvelse

Statsforvaltningen skal smelte sammen med domstolene. Derved mister man muligheden for at få prøvet sin sag ved domstolene, men bliver underlagt en magtfuld administrativ myndighed.

Med tiden smelter denne magt vel også sammen med den kommunale magt, hvorved overmagten bliver total.

Debatindlæg i Jyllands-Posten.dk 28.01.2015 kl. 10:24

Nanna Gersov

Nanna Gersov

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!