ForsideKvinder og MændForeningen Mor
670333_1280

At være kvinde og mor kan godt være lidt af en udfordring i dagens Danmark. Med mindre faderen er ukendt vil kvindens liv og lykke i meget høj grad være bestemt af, hvem der gjorde hende gravid. Dette vil ikke alene have stor indflydelse på hendes muligheder på arbejdsmarkedet, men også påvirke privatlivet og hvordan hun indretter sit liv mange år frem.

I ligestillingens navn er der i Danmark skabt nogle rammer om moderskabet, som kan kaldes nypatriarkalske og som siden 1996 har begrænset den enlige mors frihed og selvbestemmelsesret. Kvinden er i dag langt mere afhængig af den mand eller de mænd, hun får børn med, end hun var i fx 60-erne, 70-erne, 80-erne og 90-erne. Muligheden for at slippe for ham og få ham ud af sit liv ved skilsmisse er meget dårligere i dag end tidligere. Derved er retten til skilsmisse blevet undergravet.

Foreningen Far, som har eksisteret siden 1970, har i høj grad været med til at forstærke denne udvikling. Denne forening presser til stadighed politikerne til flere og flere indrømmelser. Forældreansvarsloven fra 2007 blev til efter at den daværende familieminister Lars Barfoed (Konservative) forkastede resultaterne af en udvalgsrapport for i stedet at ophøje en skitse fra Foreningen Far til den forligstekst imellem folketingets partier, som udmøntede sig i Forældreansvarsloven af 2007.

I oktober 2015 vil endnu en lovændring fokusere på fædrerettigheder, denne gang i en situation, hvor statsministeren er kvinde og leder af Socialdemokraterne på det tidspunkt, hvor lovforslaget bliver fremsat.

Der er således et stort behov for at kvinder i højere grad kommer på banen i den politiske debat og at de kvinder, som kommer i klemme i systemet, får bedre hjælp.

Dette sker ikke automatisk. Der er brug for at indsamle viden, formidle viden, formulere politik, netværke, lave lobbyarbejde ligesom Foreningen Far gør med stor succes og så er der brug for at hjælpe hinanden og at beskytte de mange kvinder og børn, hvis liv og tilværelse er i fare og som ikke har mulighed for at ytre sig åbent.

Vi lever i en virkelighed, hvor en kvinde bliver dræbt hver 6. uge af en nuværende eller tidligere partner og hvor børn også ofte dræbes af deres fædre. Mange af disse drab har direkte forbindelse til konflikter om samvær. Hvert tiende drabsoffer er under 18 år.

Nedenfor er der links til forskellige foreninger, netværk, personer, hjemmesider og Facebook-sider, hvor du kan læse mere om sociale, psykologiske, retlige, økonomiske og andre problemstillinger vedrørende moderskab og kvinders rettigheder i denne forbindelse eller mangel på samme.

FORENINGEN MOR

Facebook-gruppen Foreningen Mor har som formål at styrke kvindens anseelse og rettigheder i rollen som mor og øge respekten for den enkeltes frie og personlige valg og prioriteringer i livet.

Da kvinder kan have behov for et frirum og formålet er at have fokus på hinanden og øge den gensidige forståelse kvinder imellem, er det desværre ikke muligt for mænd at være medlem af denne gruppe.

Der er tavshedspligt imellem gruppens medlemmer og åbenhed og solidaritet, når man har brug for det.

Kom og få hjælp, hvis du har brug for det og vær med til at dele erfaringer og støtte op om medsøstre, som har brug for det!

Del dine tanker om rollen som mor og de udfordringer dette giver i dagens samfund, hvor der stilles mange krav til kvinder og rettighederne ikke altid følger med. Her er plads til alt fra rødglødende femininjaer til livmoderfeminister og kvinder som bare vil mødes med andre kvinder og udveksle viden, tanker og deltage i debatter.

Om Netværket Mor

Netværket Mor / MomNetwork.dk er et netværk for voldsramte kvinder i Danmark, der ikke kan beskytte deres børn på grund af den danske lovgivning (Forældreansvarsloven).

Det er et netværk af kvinder, der alle er sluppet ud af voldelige parforhold, hvor der indgår børn og som oplever, at det danske retssystem kategorisk nægter at tage stilling til vold og overgreb imod kvinder og børn. Det opleves især hos Statsforvaltningerne.

Det efterlader voldsofrene magtesløse i hænderne på voldsudøveren. Fra børnene er helt små tvinges de til samvær og i nogle tilfælde at få bopæl hos voldsudøveren. Hvis mødrene ikke samarbejder om „overgrebet“, risikerer de at miste både bopæl og forældremyndighed over deres børn. Retssystemet forhindrer ganske enkelt danske kvinder i at kunne skærme deres børn imod vold.

Netværket Mor synes det er på tide at de involverede kvinder begynder at tage til genmæle og deltage aktivt i debatten. Netværket har fået nok af at politikerne fremstiller netværkets kvinder som „en lille gruppe klynkende mødre“, og bruger det som undskyldning for ikke vil tage de umenneskelige forhold alvorligt!

Du kan kontakte Netværket Mor på denne mailadresse:

kontakt@momnetwork.dk

Netværket Mor på Facebook.

Andre adresser:

Mødrehjælpen

Danner

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

LOKK på Facebook

LOKK Hotline: 70 20 30 82

Dansk Antistalkingforening

Dansk antistalkingforening på Facebook

Flere links på Mom Network

Børns Vilkår

Børnetelefonen

Barnets Tarv Nu

Libbie Bouffon Facebookside

STOP Stalking fællesskab på Facebook

Landsforeningen Børn og Samvær

Livmoderfeministisk Basisgruppe

Stop Sexisme Lukket gruppe på Facebook

The Everyday Sexism Project Denmark

Landsforeningen for Voldsramte Kvinder 

 

Kender du andre grupper, foreninger, netværk, hjemmesider eller lignende, som kan være til støtte for kvinder, som kommer i klemme i systemet og som kan have brug for hjælp til sig selv, sin familie eller sine børn, så nævn dem gerne som en kommentar til denne artikel.

670333_1280

 

 

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!