ForsideKriminalitetEr det liberalt at indskrænke pressefriheden?
google-76517_640

Med et nyt beslutningsforslag vil Venstre i følge Politiko.dk 17.1.2015 beskytte danskernes ret til privatliv bedre. “Hvis partiet vinder næste folketingsvalg, vil man ændre loven, så retssager om krænkelser af privatlivets fred og injurier fra begyndelsen kører for lukkede døre og med automatisk nedlagt navneforbud og referatforbud. Samtidig vil man ændre reglerne, så borgere i Danmark i stedet for selv at skulle skaffe en advokat og løfte sagen alene, blot kan ringe til politiet og få den offentlige anklagemyndighed til at føre sagen for en.”

google-76517_640

Denne del af Venstres forslag vil gøre det lettere for borgerne at retsforfølge nogen, som har tilsvinet deres navn og rygte offentligt og derved skadet dem. I dag er det meget svært at rejse sådanne sager, da det skal ske for egen regning ved et civilt søgsmål. Derfor rejses der ret få af den slags sager. Ved at sagerne kører for lukkede døre undgås at forurettede skal igennem yderligere offentlighed.

Spørgsmålet er så, om det er hensigtsmæssigt at retssager foregår i det skjulte, så offentligheden holdes udenfor. For den forurettede kan det både være en fordel og en ulempe. Fordelen er, at de oplysninger, som personen ønskede at offentligheden ikke skulle kende til, bedre kan skjules. Men hvis offentligheden havde interesse i oplysningerne, fx fordi personens handlinger, navn og rygte har betydning for andre, fx fordi personen indtager en vigtig position i samfundet, kan det være problematisk. Ulempen for forurettede kan være, at den manglende offentlighed gør det sværere at få ændret ved det billede, der er blevet tegnet af personen, så der kan gives oprejsning.

Kort sagt vil lukkede døre være til fordel for “forurettede”, som har noget at skjule, mens åbne døre vil være til fordel for samfundet, så der kan være åbenhed, så man demokratisk kan forholde sig til problemstillingerne hvad enten det drejer sig om noget principielt eller om at kende de mennesker, som man har noget at gøre med som grundlag for tillid. Når kendte eksempelvis optræder som rollemodeller, bør offentligheden vel også kende til andet end glamour – eller hvad?

Derudover er Venstre i følge Politiko.dk parat til at tidoble bødeniveauerne for særligt mediernes brud på navneforbud samt tredoble erstatningsniveauerne i tilfælde af privatlivs- eller æreskrænkelser.

Denne del af Venstres forslag kan blive problematisk for ytringsfriheden og især mindre udgivere og private, som ikke har råd til at betale store erstatningssummer. Man risikerer at nogen gøres til syndebukke for at have skrevet noget, som mange andre også har skrevet og dermed ikke reelt har formidlet en “nyhed”, men bare har refereret til noget som mange vidste i forvejen.

Et andet problem kunne være amerikanske tilstande, hvor motivet for at føre retssag kan blive at opnå en stor erstatningssum. Man kan også risikere at private fejder udspiller sig for skatteydernes penge og at retssystemet belastes med mindre vigtige sager, mens fx der bliver færre ressourcer til at sikre retssikkerheden ved stalking og personfarlig kriminalitet.

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!