ForsideKvinder og MændDiskriminationÅbent brev til kulturminister Marianne Jelved
Marianne Jelved

Forsømmer Radio- og tv-nævnet sin rolle som klageinstans vedrørende tv-udsendelser?

Jeg henvender mig til dig i form af et åbent brev, fordi Radio- og tv-nævnet under Kulturministeriet ikke rigtigt fungerer, som det skal. Ifølge loven er nævnet klageinstans for alle tv-kanaler undtagen Danmarks Radio. Dette er imidlertid ikke kommunikeret særlig godt ud til offentligheden. Man kan ikke læse sig frem til det på Kulturstyrelsens hjemmeside.  Kulturministeriets hjemmeside er ikke opdateret med links, der virker. Hvis man ønsker borgerdeltagelse i forhold til medier, må det kunne gøres lidt bedre. Det er jo således, at der findes en lovgivning, som tv-stationerne skal overholde. I de tilfælde, hvor der kan være tvivl om hvorvidt loven er overholdt, kan man klage til tv-stationen såvel som til Radio- og tv-nævnet, som er tilsynsmyndighed. Derved kan etiske afvejninger, hensyn til ligebehandling, minoriteter og børn blive taget op på en kvalificeret måde.MarianneJelved

Hvis man ser på afgørelser truffet af Radio- og tv-nævnet vil man opdage, at det meste handler om tv-reklamer. Det tyder på, at nævnet enten modtager meget få klager over udsendelser eller at der er klager over udsendelser, som slet ikke bliver behandlet og derved ikke figurerer nogen steder.

Jeg fik selv en fuldt ud relevant klage over en udsendelse afvist af formanden for Radio- og tv-nævnet Mads Bryde Andersen. Det betyder i realiteten, at den er arkiveret lodret. Jeg synes ikke det er i orden, at klager på denne måde bare forsvinder. Man kan jo bare undlade at give klager medhold. Så stod man ved sin holdning.

Vi betaler nævnsformanden og medlemmerne af nævnet over skattebilletten. Vi betror dem et hverv, som giver dem magt og indflydelse. Så kan det ikke være meningen, at de bare kan nægte at behandle en klage og skjule deres handling for offentligheden ved at klagen ikke omtales i noget dokument, som offentligheden har adgang til via deres hjemmeside.

Jeg klagede over udsendelsen ”Sankt hans i Tivoli” sendt på TV2 den 23. juni 2014. I udsendelsen gennemførte man et over 100 år gammelt ritual, hvor en kvindefigur blev fremstillet og brændt på et bål som underholdning for en samling tilskuere. De fleste danskere kender sikkert dette ritual. En del har også oplevet det i virkeligheden. Så for nogle føles det nok ganske naturligt at den slags vises på tv. Nævnsformanden skrev da også til mig, at TV2 jo ”blot viser en nutidig tradition”.

Men hvis det er en nutidig tradition, hvordan er den så opstået? Var det sådan at kvinderne blev hørt dengang, da man fandt på at brænde kvindefigurer på bålet og kalde dem hekse? Hvor mange rettigheder havde kvinder dengang i år 1900, hvor man på Jelling Seminarium iscenesatte denne makabre afbrændingsceremoni?

Det er en kvindeundertrykkende tradition, som tilskynder til had mod kvinder. At propagandere for at Sankt hans skal fejres på denne måde er i strid med den vedtægt, som gælder for TV2. Her står der nemlig i § 4, at TV 2/DANMARK A/S skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold samt at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Med en ændring af radio- og fjernsynsloven i juni 2013 blev Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening og et medlem er udpeget af kulturministeren med særlig strafferetlig indsigt. Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme. Det vil sige, at disse to medlemmer skulle have deltaget i behandlingen af min klage.  Det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening skulle indtræde som formand, mens den af ministeren udpegede formand Mads Bryde Andersen skulle fungere som næstformand. Denne procedure fulgte Mads Bryde Andersen imidlertid ikke, da han egenhændigt afviste min klage og ikke sikrede sig, at de to særligt kvalificerede medlemmer fik mulighed for at være til stede og tage stilling.

Man kan være enig eller uenig vedrørende om TV2 gik for vidt eller ej. Men det ændrer ikke ved, at den klage, jeg sendte ind, angik noget, som vi har brug for at diskutere i vores samfund og som loven giver høj prioritet.  Nævnsformanden fulgte ikke den procedure, han skulle og blokerede ved sin handlemåde for at TV2 overhovedet blev bekendt med min kritik. Sagkyndige fik heller ikke mulighed for at udtale sig.

Jeg synes ikke at det er tilfredsstillende at borgernes rettigheder trædes under fode af et offentligt nævn, som burde være til for borgerne. Derfor gør jeg offentligt opmærksom på denne problemstilling.

Nanna Gersov, cand.scient.soc.

———————————————————————————

Bragt i Debat-avisen.dk 29. november 2014

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!