Overenskomst diskriminerer kvinder

Henrik Dam Kristensen

Mænd har fra 1.4.2015 ret til 7 ugers lønnet forældreorlov, mens kvinder kun har ret til 6 uger i de nye overenskomster for offentligt ansatte forhandlet igennem af KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) med bl.a.  Kommunernes … Læs resten →

Facebookgrupper for hjemmegående husmødre m.fl.

family-drinking-orange-juice-619144_1280

Når man arbejder hjemme og ikke har sin daglige gang på en arbejdsplads, kan man godt savne “kollegaer” i samme situation, men det kan være svært at finde frem til hvem de andre er, som også går hjemme og tager … Læs resten →

Norske feminister siger nej til øremærket barsel til fædre

knit-490823_1280

Nu er flere og flere kvinder i vore nordiske nabolande ved at have fået nok af parolerne om at staten skal bestemme kønsrollerne indenfor hjemmets fire vægge. Således var dette et tema i den netop overståede svenske valgkamp. Faktisk var … Læs resten →

Mænd arbejder mest ude

"Builder Posing With Headphone" by imagerymajestic/FreeDigitalPhotos.net

Søndagsavisen bragte for et par uger siden (8.-10.februar 2013) resultaterne af en ret epokegørende undersøgelse, som viste, til nogles overraskelse, at mænd stadig arbejder en  del mere på arbejdsmarkedet end kvinder – i 2009 3:49 timer per dag i gennemsnit fordelt … Læs resten →

Hvad er Liberal Feminisme?

Eller hvad er det at være feministisk liberal? Her er nogle bud: Liberalismen anerkender individets selvbestemmelsesret og fravælger statsindblanding i borgerens og individets personlige anliggender, herunder hvordan man vælger at indrette sig i livet, familieforhold, børneopdragelse osv. Frihedens grænse er, … Læs resten →