ForsideSamfund og politikLobbygruppe får nu bro til Tyskland

I juni 2007 aftalte daværende transportminister Flemming Hansen med sin tyske kollega i Berlin, at der skulle bygges en fast Femern-forbindelse imellem Danmark og Tyskland fra den lollandske by Rødby til den tyske ø Fehmarn over Femern Bælt. I går, den 2. september 2008 fik transportminister Carina Christensen tilslutning hertil fra alle partier i folketinget med undtagelse af Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som begge anser projektet for at være en fejlprioritering. I dag, den 3. september, underskrev transportministeren så en traktat sammen med den tyske transportminister Wolfgang Tiefensee, hvor de to lande forpligter sig således at tyskerne alene står for landanlæggene på den tyske side, mens danskerne opfører, betaler og driver selve broen samt de tilhørende anlæg på land. Broen bliver med firesporet motorvej og to-sporet jernbane som på Storebæltsbroen og på Øresundsbroen.

Da det sidste sommer blev klart, at Danmark alene skulle stå for hele broen og risikoen derved, var der da også en overskrift i tysk presse, som hed: ”Die dumme Dänen”.

Ak, ja. Der blev rystet på hovedet over den daværende konservative minister Flemming Hansen, som ikke magtede at få tyskerne til at løbe nogen risiko ved selve projektet ud over landanlæggene, hvoraf EU betaler 20 procent. Tyskerne kender godt historien med Kanaltunnelen, som forbinder England og Frankrig og var en stor katastrofe for investorerne. Private investorer ville aldrig sætte deres penge i en Fehmern-bro.

Så er det heldigt for brotilhængerne, at den danske stat garanterer for hele projektet ligesom den også gør med Storebæltsbroen og halvdelen af Øresundsbroen. EU kan støtte med tyve procent af anlægsudgiften, men næppe af renteudgifterne, som reelt fordobler broens pris fra 32 mia. kr. til måske 64 mia. Hertil kommer så de mange investeringer på land i form af motorveje og baneanlæg. Hvad de andrager, er vist indtil videre en hemmelighed idet de ikke indgår i de 32 mia.

Men EU har sat en tidsfrist for sin støtte og derved presset på for en beslutning idet trafikforbindelser på tværs af landegrænser indgår i EU’s mål. EU har også et mål om at flytte transport fra vejtrafik til skibe, hvilket broforbindelsen her kolliderer med, da den flytter trafik fra de direkte færger fra fx Trelleborg over på landevejene. Det medfører mere lastbiltrafik, hvilket ikke gavner miljøet.

Selv dette broprojekt er der usikkerhed om, da den bløde lerbund kombineret med den store havdybde og den lange strækning fra kyst til kyst kan volde problemer. Man kunne også forestille sig, at broen yderligere skulle dimensioneres til nødspor af sikkerhedsgrunde sådan som der jo sædvanligvis er på motorveje. I modsat fald må farten på køretøjerne nedsættes, hvorved man ikke opnår den kalkulerede tidsbesparelse.

I Jyllands-Posten er der i dag en kronik, hvori lobbygruppen Scandinavian Link erklærer, at de med traktatindgåelsen imellem Danmark og Tyskland nu har nået deres mål, hvorefter de nedlægger sig selv!

Skal man grine eller græde?

Nu kan Gyllenhammer-gruppen, Roundtable of European Industrialists og hvad dette foretagende af fortrinsvis svenske erhvervsinteresser ellers har kaldt sig, ånde lettet op.

Sejren er i hus og snart kan de drøne igennem Danmark som det passer dem uden at lægge penge i Storebæltsbroen, som de oprindeligt pressede på for at vi skulle bygge med påstande om, at den svenske jernbanegodstrafik gerne ville benytte den til gavn for miljøet således, at transporter kunne flyttes over på skinner.

Men hvad de egentlig ønskede var at få Danmark til at være med til at bygge først Øresundsbroen og siden Fehmern-broen. Det har hele tiden handlet om at komme hurtigst muligt sydpå på en uforpligtende måde, hvor Danmark hænger på hovedparten af anlægsinvesteringerne imens der er frit valg af transportvej for svenskerne, der også har de direkte færger fra Sveriges sydkyst og over Østersøen til Tyskland og de baltiske lande som alternativ. At sende førerløse lastbiltrailere den vej er betydelig mere miljøvenligt end at en chauffør skal køre omvejen via Danmark og ned til Tyskland, Polen eller hvad der nu er bestemmelsesstedet.

Jeg vil tillade mig at konkludere, at Danmark har spillet sin rolle som bydreng for Volvo og den øvrige svenske storindustri godt!

Det er den danske befolkning, som kommer til at betale prisen for overforbruget. Den skal nemlig levere hoveriarbejdet, når politikernes mange ambitioner skal realiseres. Dette betyder, at alt hvad der kan kravle og gå sendes på arbejdsmarkedet, for ellers er der ikke hænder nok og skattepenge nok til at klare de høje ambitioner.

Det betyder, at syge, gamle, invalide og efterlønnere ikke kan vide sig sikre. Vi HAR ikke arbejdskraft til alt det, som regeringen gerne vil. Derfor må vi se i øjnene, at citronen vil blive presset til det yderste i fremtiden.

Bilismen vil nyde fremme og regeringen vil ønske mere trafik, da de mange investeringer ellers ikke lønner sig. Dette vil betyde øget energiforbrug, CO2 belastning, luftforurening, træk på fossile brændstoffer.

Transportminister Carina Christensen hævder, at færgerne udleder mere CO2 og at broen bliver en miljøgevinst med sparet CO2-udledning. –  Ja, hvis den 40 pct. trafikvækst, hun forventer skulle ske med færge, var det måske også tilfældet. Men problemet er at broen skaber trafikvækst samt at den gør det mere attraktivt at køre lange strækninger med bil eller lastbil.

På Øresundsbroen kører der eksempelvis ca. dobbelt så mange biler som før. Derved æder trafikstigningen miljøgevinsten op. Desuden er der et vældigt ekstra transportarbejde ved at broen sandsynligvis bygges af udenlandske konsortier med megen udenlandsk arbejdskraft.

Man siger at økonomisk vækst er et mål i sig selv. Men er denne form for økonomisk vækst, hvad vi har brug for? At plastre Danmark til med ny infrastruktur, som indbyder til transport over længere afstande, skaber mønstre, som gør nye trafikinvesteringer ”nødvendige”.

Der tales allerede nu om at svenskerne vil have en ny forbindelse imellem Helsingør og Helsingborg. Og med den tradition for følgagtighed, som danske trafikministre har fulgt hidtil, kommer det også nok til at ske. Bare vent og se! Men mindre befolkningen da slår bremserne i overfor politikernes volumensyge og udskrivninger af blankochecks, hvor andre skal betale gildet!

http://www.business.dk/article/20080903/transport/80903068

http://jp.dk/meninger/leder/article1427133.ece

http://jp.dk/meninger/kronik/article1427113.ece

http://www.bt.dk/article/20080902/pcpolitik/809020386

http://www.welt.de/politik/article985626/Fehmarnbelt_Bruecke_ist_fuer_Daenemark_wichtiger.html

http://www.zeit.de/1957/36/Kaffeegrossist-verkuerzt-Weg-nach-Daenemark

http://www.scandinavian-link.org/artikel.asp?menuID=1&subMenuID=0&subSubMenuID=0&artikel=1

 

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!