ForsideFamiliepolitikBørnLars Løkke vil stjæle 15-åriges børnecheck!
”Vi har skabt et trygt samfund på gensidig tillid og respekt”, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i folketinget i dag. Men denne tillid viser han ikke forældrene til de teenagebørn på 15-17 år, som har svært ved at passe ind i en uddannelse eller i et job. Dem vil han straffe økonomisk ved at fratage dem børnechecken.
Derved gør han situationen endnu sværere og mere utryg for disse familier og deres børn. Resultatet kan blive flere gadebørn, piger som kaster sig i armene på langt ældre kærester og flytter alt for tidligt hjemmefra, unge som skaffer sig penge ved kriminalitet, hasardspil eller prostitution eller som udnyttes som billig arbejdskraft.
At miste børnechecken kan betyde økonomisk ruin – ikke mindst for enlige forsørgere. Man kan forestille sig hvilke bitre skænderier det kan medføre, når forældre beder børn passe skolen ikke for børnenes egen skyld, men for at familien kan opretholde livet. Børnene gøres altså ansvarlige for familiens økonomi i en alder af 15 år!
Det er meget trist, at man i et moderne velfærdssamfund ikke vil unde alle børn at vokse op i rimelig tryghed. Hvorfor påføre de svageste familier denne ekstra angst for at kunne eksistere økonomisk og betale den månedlige husleje?

De familier, hvis børn har svært ved at passe skolen fx af disciplinære årsager eller fordi børnene har svært ved at leve op til kravene, har i forvejen meget at slås med. Uddannelsessystemet tager ikke ansvar for disse børn og ser hellere deres hæl end tå. Folkeskolen er indrettet på middelklassens børn. Om de svageste lærer noget er man ligeglad med, blot de ikke forstyrrer undervisningen for de andre.

LO har lavet en undersøgelse som viser, at de børn, hvis forældre ikke selv har en uddannelse, som bor i etageejendom, som lever af bistandshjælp og med en enlig forælder, har fået det sværere mht. at få en uddannelse. Det ses i Hvidbog for ulighed

======================================

Dette indlæg står på side 43 i Urban 2009-10-08

På side 12 i samme avis udtaler undervisningsminister Bertel Haarder (V):

Derfor skal socialrådgiverne jo slås for, at der ikke er nogen, som falder ud. Hvis der så er nogen, som er på stoffer eller er syge, så kunne vi ikke drømme om at tage ungeydelsen fra den familie. Det er dem, som kunne, men ikke vil, vi har en mulig sanktion overfor.”

Jeg spørger så:

Og hvem tilkommer det så at dømme, hvornår et menneske ikke kan og hvornår et menneske ikke vil?

Den som ikke kan, vil ofte sige at han ikke vil, bare for at beholde sin værdighed. Skal et menneske straffes for det? Skal et BARN straffes for det?

Hvad er det for et overvågningssamfund, vi er ved at indføre her? Hvorfor skal kommunerne gives denne magt til at plukke vilkårlige familier ud og indkalde dem til afhøringer, hvor deres private forhold minutiøst nedskrives i de kommunale arkiver?

Det er uværdigt at behandle familier på denne måde. Staten har pligt til at respektere familien som en grundlæggende enhed i samfundet og må ikke gå ind og ødelægge sammenholdet i familier, som ikke har overtrådt nogen lov. Det er krænkelse af privatlivets fred at man vil kræve at få oplyst, hvad mennesker beskæftiger sig med og om de har svagheder, personlige problemer eller andet, som forhindrer dem i at arbejde.

Det er dybt private oplysninger, som staten ikke har ret til at afkræve borgerne for at de kan få en ydelse til deres forsørgelse begrundet i, at de er umyndige og ikke gamle nok til at forsørge sig selv.

Det er en utiltalende, snagende, omklamrende statsmagt, som er ved at udvikle sig. Det vil før eller senere kunne ramme os alle, hvis vi ikke siger fra.

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!