ForsideFamiliepolitikBarselKampen om moderskabet

Prorektor og professor Nina Smith skriver i en kronik i Berlingske Tidende den 3. oktober 2009 ”Kvit kvotesnakken”, at hun ikke mener at kvoter er vejen frem, hvis danske kvinder skal opnå samme grad af indflydelse i samfundets top som medsøstre i andre lande, fx USA, har. I stedet peger hun på problemet at veluddannede kvinder har svært ved at outsource de hjemlige forpligtelser vedrørende børn til andre, som fx nannyer, som kunne passe børnene i deres hjem.

Det kan hun have en god pointe i. Men hvad forhindrer mon karrierekvinder i Danmark i at indrette sig som kvinder I USA? Måske at denne løsning forudsætter en ret stor indkomst og bolig, som mange ikke har. Derfor ville det nok efter min opfattelse passe bedre til danske forhold, hvis pasningen af børn udenfor hjemmet blev mere serviceorienteret, så forældre fx kunne aflastes med at hente og bringe, åbningstider, forplejning osv.
En anden pointe hos Nina Smith er kønsrollefordelingen i hjemmene, hvor kvinder typisk tager mest barsel og børns sygedage:
 
og hvis der for alvor skal flyttes på kvindeandelene i toppen af dansk erhvervsliv, er det nødvendigt at gøre op med en barselslovgivning, som har så klare (utilsigtede) negative effekter,” skriver hun.
 
Hun er således parat til at ofre de gode fleksible barselsordninger, vi har i Danmark, blot for at disse ikke skal spænde ben for elitekvindernes karrieredrømme!
 
Det er efter min mening ikke i orden, at angribe moderskabet på denne måde fordi der er nogle strukturer i toppen af samfundet, som bremser kvinder i at gøre sig gældende på lige fod med mænd. Disse strukturer må angribes direkte og der må klages, når der forekommer diskrimination. Men man skal ikke blande sig i hvordan familierne fordeler barselen imellem sig og diktere at faderen skal tage et bestemt antal uger, som familien i modsat fald mister.
 
Fraværet af tilstrækkelig ligestilling i samfundet bør ikke løses ved at indføre formynderi i de private hjem. Kvinder med almindeligt lønarbejde skal ikke afgive barselsuger for at kvinder højere oppe på karrierestigen skal nyde godt af det.
 
Hvis kvinder i toppen af samfundet kun vil bruge den opnåede magt til at forringe vilkårene for de kvinder, som behøver deres barselsorlov, så skader kvinder i toppen direkte kvinder i bunden, hvorfor der ingen grund er til at hjælpe disse kvinder frem. Hvis elitefeministerne er ude på at angribe moderskabet og sparke ud efter kvinder længere nede i hierarkiet, er der absolut ingen grund til at støtte, at de får mere magt.
Bragt som “Opinion” i Berlingske Tidende den 6. oktober 2009

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!