ForsideKvinder og MændSexER den kriminelle lavalder reelt 15 år?

Fire 14-årige drenge er blevet bortvist fra en skole, fordi deres forholdsvis uskyldige seksuelt betonede leg med en jævnaldrende pige førte til at de filmede hende delvist afklædt med deres mobilkameraer og sendte det til nogle venner uden hendes samtykke. Det skete i begyndelsen af december.

Lige før jul valgte pigen og hendes forældre at anmelde det til politiet som blufærdighedskrænkelse og efter vinterferien fik drengene at vide, at de var bortvist fra deres skole og alle på skolen blev oplyst om sagen via intranet. Pressen skrev også om den.

To af drengene vil klage over bortvisningen, da episoden ikke er foregået på skolens grund, men i fritiden, hvor de fire drenge spillede kort hos den ene og ringede til nogle piger, om de ville komme over.

Kun af en af pigerne kom og hun var med på legen indtil drengene efter hendes mening gik for vidt med at ville tage hendes tøj af og filme hende. Da sagde hun stop, hvilket de også straks respekterede. De har alle fortrudt at de gik for vidt, især mht. at sende videooptagelsen rundt til venner. Dette er efter min mening også det krænkende i sagen, mens alt det andet ikke er kriminelt.

Jeg synes det er ærgerligt, at sagen blæses så stort op og synd for drengene, at de straffes så hårdt for en dumhed, de har fortrudt. De har fået negativ omtale i medierne og har dermed mærket hvordan det er at blive udstillet.

Det var jo det, de selv gjorde ved at sende delvis afklædte private billeder af hende til uvedkommende. Men at de så oven i hatten skal bortvises fra deres skole synes jeg er helt ude af proportioner. Kun hvis det er sådan, at pigen alternativt ville føle det ubærligt at blive på skolen, ville jeg finde det rimeligt. For hun skal selvfølgelig ikke være offer en gang til.

Principielt synes jeg skolerne bør være tilbageholdende med at blande sig i ting, som foregår udenfor skolens grund. Sker der overgreb her, har vi retsvæsenet og de sociale myndigheder til at tage sig af det. Og politiet har i denne sag undladt at sigte drengene, da de er under den kriminelle lavalder. Men når skolelederen så går ind og straffer på egen hånd, har vi så de facto ikke en meget lavere “kriminel” lavalder end 15 år?

– – – – – – – – – – –

Her er bestemmelserne i Straffeloven vedrørende blufærdighedskrænkelse mm:

§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

§ 233. Den, som opfordrer eller indbyder til utugt eller stiller usædelig levevis til skue på en måde, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 234. Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde.

§ 235. Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.

Læs mere her:

Villabyerne, 22.12.2009: Fire drenge krænkede 14-årig pige

Villabyerne, 14.1.2010: Fire drenge bortvist fra skole

Ekstra Bladet, 22.12.2009: Sexydmyget og filmet af fire kammerater

Ekstra Bladet, 22.12.2009: Psykolog: Det kan ødelægge pigens kærlighedsliv

Ekstra Bladet, 22.12.2009: Har du oplevet sexovergreb i skolen?

Ekstra Bladet, 14.1.2010: Fire skoledrenge bortvist efter sexsag

 

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!