ForsideFamiliepolitikBarselBarsel koster og er det hele værd!

Barsel koster i fædres lønningspose, skriver Politiken i dag. Det er utvivlsomt rigtigt, da mænd ofte er højere lønnede og besidder stillinger, hvor der ofte ikke er den samme forståelse for forsømmelser ved børns sygdom og lignende, som der kan være i de kvindedominerede jobs i den offentlige sektor. Dog skal dette ikke rykke ved det generelle billede, som er, at kvinderne bærer de største karrieremæssige og økonomiske byrder ved barsel.

For kvinder gælder det om at blive mor på det bedste tidspunkt i forhold til karrieren, da moderskabet i modsat fald helt kan ødelægge denne karriere. Og sommetider findes det rigtige tidspunkt at få børn ikke. Da er karriere og børn uforenelige størrelser.

Jeg mener at vi skal erkende, at der er denne kønsmæssige forskel frem for, i ligestillingens navn, at prøve på at ophæve den. Mange kvinder vil gerne nedprioritere indtjening og karriere i perioden, hvor de får børn. Og mange mænd vil gerne være forsørgere med stort F netop for at give deres nye familie det bedste. Dette er for nogle mænd at være far med stort F.

Lad der være et frit valg og lad folk prioritere selv. Men lad der også være plads til at familier kan vælge anderledes end gennemsnittet. Nogle kvinder kan fint blive mødre og samtidig bestride en ministerpost eller en ledende stilling uden at forsømme denne. Det beviser mange af vore kvindelige folketingspolitikere. Connie Hedegaard, nuværende klimaminister, fik også en lederstilling på Danmarks Radio kort efter at hun havde født. Det klarede hun fint. Lene Espersen og Karen Hækkerup er andre kvindelige politikere, som fint klarer at være på toppen karrieremæssigt og samtidig have små børn.

Dette kræver bare, at der er andre, som tager over i forhold til barnet. En omsorgsfuld far. Og ja, det kan have omkostninger karrieremæssigt at hellige sig familien. Både for en kvinde og for en mand. Derfor skal barselspengene også følge med den af forældrene, som er hjemme ved barnet. Og hvem der skal gøre det og hvornår, må være op til den enkelte familie.

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!